β-Life

Psychologická pomoc virtuálnou realitou

Prosíme, rozhodnite sami o osude 2 % zo svojich daní! A najradšej budeme, ak ich osudom bude prispieť na činnosť nášho združenia :)

 

Prečo? Lebo zatiaľ sme na neziskovej báze stihli napríklad:

- spoluvytvoriť aplikáciu Cognity Care, ktorá pomáha pacientom pri diagnostike aj pri ich rozvoji,

- začať s blogom, aby sme Vás informovali o psychologických zaujímavostiach,

- prispieť na obnovenie psychiatrického oddelenia.

 

Naše ďalšie plány sa ale nezaobídu bez Vašej pomoci. A čo plánujeme?

- pokračovať v doterajších aktivitách,

- priniesť naše aktivity aj širšej verejnosti,

- pokračovať vo ďalších výskumných aktivitách možností využitia virtuálnej reality.

 

Ako na to? Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.

 

Následne prejdite na link nižšie, stiahnite a vyplňte tlačivo vyhlásenia. Je treba ho vyplniť ručne, keďže sme veľmi originálni a znak β v našom názve nám elektronické tlačivo zakóduje :/ :D

https://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2021/02/2020.12.07_Vyhlasenie.pdf

 

V danej časti vyplňte nasledujúce údaje:

 

II. ODDIEL - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

 

[15] - IČO: 53233425

[16] - Právna forma: Občianske združenie

[17] - Obchodné meno (názov): β-Life, združenie pre psychologické inovácie a osvetu, o. z.

[18] - Sídlo - Ulica: Kecerovský Lipovec

[19] - Súpisné/orientačné číslo: 11

[20] - PSČ: 04447

[21] - Obec: Kecerovce

 

Dátum zaplatenia dane a výšku 2 % z Vašej dane zistíte zo spomínaného Potvrdenia od zamestnávateľa.

 

Obe tlačivá (Vyhlásenie a Potvrdenie) doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

Ak si podávate daňové priznanie sami, vyplňte v daňovom priznaní časť venovanú 2 % z dane s názvom Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona alebo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Vyplnené daňové priznanie doručte Vášmu daňovému úradu do 31. marca 2022 a uhraďte daň. Údaje potrebné k vypísaniu daňového priznania:

 

Adresa: Kecerovský Lipovec 11, 044 47 Kecerovce

IČO: 53233425

Právna forma: Občianske združenie

IBAN: SK7183300000002001886367 / kód banky: 8330 (Fio banka)

 

ĎAKUJEME!

Čo robíme

Do sveta psychoterapie a coachingu prinášame novú technológiu v spojení s osvedčenou metódou. Možno poznáte klasický princíp liečby fóbií, keď si človek postupne privyká na nepríjemný podnet. Ak použijeme virtuálnu realitu, výsledky sú rovnako dobré, no proces je efektívnejší a rýchlejší. Takúto formu pomoci vieme prispôsobiť ako psychiatrickým pacientom, tak aj zdravým klientom, ktorí sa chcú napríklad iba zbaviť strachu z verejného vystupovania.

Chceme však ísť ďalej a preveriť aplikáciu metódy aj na iné problémy. Aj svojim fanúšikom a širokej verejnosti chceme priniesť pridanú hodnotu v podobe osvety a noviniek zo sveta ako psychológie, tak aj technológií a našou ambíciou je aj zvyšovanie povedomia o duševnom zdraví a jeho dôležitosti. Spolupracujeme s organizáciami v rámci zdravotníctva aj súkromnej technologickej sféry.

Naše priority

Naše priority sú:

  • terapia fóbií virtuálnou realitou,
  • výskum terapie a diagnostiky iných psychických porúch virtuálnou realitou,
  • osveta a informovanie verejnosti.
Po splnení podmienok sa môžete stať členmi nášho občianskeho združenia a mať tak unikátnu možnosť zapojiť sa do vývoja prevratných liečebných metód. Ak chcete sami zažiť efekt virtuálnej reality na svoje schopnosti, či pohodu, kontaktujte nás na e-mailovej adrese betalife.sk@gmail.com.

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte záujem vyskúšať si účinok pomoci virtuálnou realitou, zúčastniť sa na technologicky pokročilom výskume, alebo vidíte priestor na odbornú spoluprácu a chce rozšíriť rady našich partnerov nižšie?

Partneri

Webstránkou nás podporil

Kto sme

Projekt β-Life aktuálne funguje ako občianske združenie pod názvom β-Life, združenie pre psychologické inovácie a osvetu, o. z. a má dvoch zakladateľov.

Richard Bodnár je psychológ v zdravotníctve pôsobiaci na psychiatrickom oddelení nemocnice Svet Zdravia v Trebišove. Od roku 2017 sa zaujíma o aplikáciu virtuálnej reality vo svojom odbore, v rámci svojej zahraničnej stáže, rigoróznej práce aj vo svojej aktuálnej praxi. V združení je tým kvalifikovaným odborníkom, ktorý vykonáva terapiu a výskum.

Michal Bartko má taktiež psychologické pozadie, no so zameraním na pracovnú psychológiu. Počas štúdia založil a riadil pobočku Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie, s personalistikou má skúsenosti z domácich aj medzinárodných firiem, či už ako interný špecialista, alebo agentúrny konzultant. Na základe svojich skúseností s administratívou, personalistikou, obchodom, marketingom a manažmentom v neziskovom sektore sa o tieto oblasti stará aj pre β-Life.