Grécka mytológia v psychiatrickej terminológii, 2. časť

Dnes sa pozrieme na druhú časť našej mytologickej minisérie o pôvode psychiatrickej, resp. medicínskej terminológie.

Grécky boh, ktorý mal na starosti reprodukčnú silu a plodnosť niesol meno Priapus. Časom začal byť považovaný za boha pôžitku (v negatívnom zmysle slova) a obscénnosti. Jeho meno v medicíne nesie priapizmus – nepretržité stoporenie penisu, pretrvávajúca, až bolestivá erekcia bez sexuálnej stimulácie. 

Nyx (bohyňa noci) s Erebusom (boh temnoty) mali syna, boha spánku, Hypnosa. Jeho meno sa pretavilo do hypnózy, čo znamená fyziologický stav, pri ktorom dochádza k dočasnej zmene kognitívnych funkcií, prežívania a k zvýšenej vnímavosti k sugescii. 

Sugescia by jednoznačne pomohla bohyni šialenstva, Manii. Mánia je v medicínskom zmysle laicky definovaná ako porucha nálady, patologická eufória, odbrzdená nálada. 

Hebe, bohyňa mladosti, dcéra Hery, je koreňom slova hebefrénny, napr. hebefrénna schizofrénia, pri ktorej dochádza k nezodpovednému a nepredvídateľnému správaniu s častým manierovaním. 

Satyr, mytologická bytosť zložená z polovice mužskou časťou (vrchná polovica tela) a z polovice capom (spodná polovica tela) bola príznačná svojím chtivým prístupom a sexuálnym apetítom. V dnešnej medicíne poznáme pojem satyriáza, čo znamená mužskú hypersexualitu (nymfománia u žien). 

Boh lesov, pastierov a lovcov, Pan, bol považovaný sa všeobecne pokojného. Avšak, Pan si rád poobede odpočinul a keď ho niečo prebudilo, hlasno vykríkol. Jeho vresk bol tak silný, že dokázal vydesiť všetky zvieratá a všetkých ľudí vôkol. Podľa tohto mytologického boha poznáme termín panická porucha a jedná sa o úzkostnú poruchu, pri ktorej zažíva človek nepredvídateľný stav intenzívnej úzkosti – paniky. 

Pre laikov je asi najznámejší pojem Oidipovský a Elektrin komplex popísaný psychoanalytikom Sigmundom Freudom. Oidipus, syn kráľa Laiosa, mal byť zavraždený svojím otcom na základe veštby orákula. Oidipus však prežil a mnoho rokov neskôr po hádke svojho otca zabil, o čom ale nevedel, keďže nepoznal jeho identitu. Následne vyriešil hádanku sfingy a oženil sa so svojou matkou. Keď sa dozvedel, čo vlastne vykonal, jeho matka/žena sa zabila a on si vypichol oči. Oidipov komplex je vysvetľovaný ako nevedomá túžba syna po svojej matke a konkurentný postoj voči otcovi. Z pohľadu dcéry sa zasa jedná o Elektrin komplex, ktorý je v mytológii zobrazený v príbehu dcéry kráľa Agamemnona a Klytaimnéstry, Elektry. Po tom, čo milenec ich matky zabil Agamennona, Elektra prehovorila svojho brata na vraždu Klytaimnéstry aj vraha ich otca.

 

ATHANASIADIS, L. 1997. Greek mythology and medical and psychiatric terminology. In Psychiatric Bulletin, Vol. 21, p. 781-782

KUCHARZ, J. E. 2017. Medical eponyms of mythological origin. In Acta Neophilologica, Vol. 19 (2), p. 29-42.