Kto verí horoskopom?

Dajte si pozor počas januára, nie každý Vám bude chcieť pomôcť, aj keď sa tak bude tváriť! Ak prekonáte tie ťažšie chvíle, pocit radosti a zaslúženého pokoja sa určite dostaví.

Bežné vety z horoskopu. To presne sedí! Fakt môj kolega/kamarát/rodinný príslušník chcel „akože“ pomôcť.

Vitajte vo svete Forerovho/Barnumovho efektu. Zhruba 30 % populácie verí horoskopom. Ako sa teda dá neveriť, keď je to tak presné? Jednoduchá odpoveď – nie je.

Forerov efekt, využívaný najmä medzi astrológmi, senzibilmi, rôznymi liečiteľmi, veštcami a mnohým ďalším pavedeckým materiálom, je veľmi dobrý nástroj, ako presvedčiť ľudí o pravdivosti poznania „šitého na mieru“. Ak by sme jednoducho zakryli znamenie, ktorému je horoskop napísaný, aj tak by sme sa v niečom našli.

Jedná sa totiž o všeobecné a stereotypné faktory, ktoré sa nám dejú takmer každý deň. Ak sa pozrieme len na prvé dve vety článku, koľkokrát mesačne stretnete ľudí, ktorí Vám úprimne nechcú pomôcť? Možno aj každý deň. Koľkokrát za mesiac zažijete pocit pokoja a radosti po prekonaní ťažšej chvíľky? Takmer stále, keďže z nás vtedy stres opadne.

Už v roku 1948 Bertram Forer vykonal experiment, v ktorom vytvoril „jedinečné“ posudky osobnosti pre svojich študentov, ktoré následne študenti mali ohodnotiť na škále od 0 po 5. Číslo 5 znamenalo ten najpresnejší opis. Všetci študenti dostali rovnaký posudok, no priemerná známka bola aj tak 4,26. Daný experiment sa opakoval často a výsledky potvrdili validizáciu Forerovho efektu. Hodnotenie sa zakaždým pohybovalo zhruba okolo hodnoty 4,2. Postupne sa experiment rozšíril o ďalšie premenné, ktorých výsledok Vás pravdepodobne neprekvapí. Ľudia veriaci horoskopom mali spoločné dve veci – narcistické črty a z hľadiska IQ zníženú schopnosť kritického myslenia. Narcistické črty v zmysle zamerania na seba so svetonázorom týkajúcim sa mojich potrieb, túžob a záujmov v kombinácii s apoféniou (vnímanie zmysluplných vzorcov v náhodných dátumoch) Vás vie pripraviť o peniaze, ktoré necháte veštici a dokonca Vás to vie navnadiť na očakávanie zlého. Predsa len, prečítate si, že sa stane niečo zlé, tak to aj podvedome očakávate a začnete ignorovať pozitívne podnety a zveličovať tie negatívne.

Každý deň sa nám dejú aj dobré, aj zlé veci. Namiesto konštelácie planét a horoskopov skúsme prevziať život do vlastných rúk. Ak si chcete spraviť vlastný experiment, poproste niekoho z Vášho kruhu blízkych, aby Vám prečítalo niekoľko horoskopov z rôznych znamení, samozrejme, nech Vám neprezradí, ktorý opis patrí ktorému znameniu.

Pekný deň a spoľah najmä na svoje schopnosti želáme!

 

ANDERSSON, I. – PERSSON, J. – KAJONIUS, P. 2022. Even the stars think that I am superior: Personality, intelligence and belief in astrology. In Personality and Individual Differences, Vol. 187.